Om oss

Vi är Fokke-Jan Stolk och Piebe Bakker och delar passionen för IT.

Vi träffade varandra i början av 2020 som volontärer på stiftelsen Beelease i Amsterdam. Denna stiftelse är engagerad i bevarande och förbättring av bin, bland annat genom att föda upp sjukdomsresistenta arter. Till denna stiftelse har vi utvecklat IT-system, bland annat mätsystem i bikuporna för att övervaka befolkningen och ett antal hemsidor.

Vid ett visst tillfälle märkte Fokke två vänner som kämpade med utarbetandet - transkriberingen - av intervjuer under sin doktorandforskning. Denna oändliga transkribering måste förenklas: Fokke och Piebe kom på en lösning på denna tidskrävande fråga.

VoiceToScript föddes och används nu ofta av studenter, journalister och andra för att automatisera denna tråkiga uppgift.

Tal -> text

Konvertera automatiskt tal till text med AI och redigera det i Word.

Ljud och video

Ladda upp din (flerspråkiga) inspelning och få texten via e-post.

Säker och pålitlig.

Noggrann upp till 98 %! Stöder även tvåspråkiga transkriptioner.
På över 50 språk.